ورزش 3/ مراکش در آخرین ثانیه های دیدار برابر بلژیک به گل رسید ولی نصف سر رومن سایس در آفساید قرار داشت.
در شرایطی که دیدار بلژیک و مراکش با تساوی بدون گل رو به پایان بود، حرکت دیدنی حکیم زیاش، ادن هازارد را مجبور کرد تا به روی در گوشه محوطه جریمه مرتکب خطا شود.
خود حکیم زیاش ستاره چلسی پشت این توپ ایستاد. ضربه خطرناک او به دهانه دروازه رفت و وارد دروازه شد. بازیکنان مراکشی جشن بزرگی را در استادیوم برگزار کردند و در آن لحظات، اکسل ویتسل روی زمین افتاده بود.
بازیکنان بلژیک اعتقاد داشتند به روی ویتسل خطا صورت گرفته و اتاق VAR نیز از سزار آرتورو راموس داور مسابقه درخواست کرد تا برای بازبینی صحنه به کنار زمین برود. لحظه ای که قاضی میدان برای بررسی صحنه به سمت مانیتور رفت، نیمکت نشینان بلژیک اعتقاد داشتند به روی ویتسل خطا صورت گرفته است.
 
داور مکزیکی برای بررسی صحنه با همکارانش در اتاق VAR مشغول صحبت شد اما نه برای خطا به روی اکسل ویتسل بلکه برای این موضوع که آیا رومن سایس دید کورتوا را کور کرده است یا نه.
در لحظه ارسال حکیم زیاش، نصف سر رومن سایس کاپیتان مراکش در آفساید قرار داشت و مقابل دید تیبو کورتوا را گرفته بود. به همین دلیل سزار آرتورو راموس نیز این صحنه را آفساید تشخیص داد تا تیم شایسته مراکش با بدشانسی تمام و فقط بخاطر نصف سر رومن سایس، نتواند برنده به رختکن برود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید