آخرین خبر/ موقعیت خطرناکی که باضربه کیمیش بر روی دروازه اسپانیا ایجاد شد که با دفع سینو مواجه شد. 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید