آخرین خبر/ ضربه خطرناک جمال موسیالا که توسط اونای سیمون به خوبی دفع شد. 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید