طرفداری/ سینا اسدبیگی در آستانه توافق با باشگاه ذوب آهن است.
سینا اسدبیگی برای توافق کامل با باشگاه ذوب آهن در انتظار کمک مالی باشگاه پرسپولیس است.
کمیته تعیین وضعیت از ابتدای لیگ 22 و از همان نقل و انتقالات تابستانی، به دنبال آن است تا درمورد پرونده شکایتی باشگاه ذوب‌آهن از سینا اسدبیگی، بازیکن پرسپولیس رای صادر کند و جالب اینجاست که هنوز هیچ رایی صادر نشده است.
در این مورد خبرهای دریافتی طرفداری حکایت از آن دارد از آن جایی که این شکایت به خود اسدبیگی مرتبط بوده و درصورت شکست در این پرونده، بازیکن دچار ضرر و زیان می شود نه باشگاه پرسپولیس، اسدبیگی در مذاکراتی که با مدیران این باشگاه اصفهانی داشته به توافقاتی رسیده تا این پرونده برای همیشه بسته شود.
گویا در مذاکرات انجام شده بین طرفین، باشگاه ذوب آهن مبلغی بین 4.5 تا 5 میلیارد را از اسدبیگی طلب کرده است و این بازیکن نیز باید نظر نهایی خود را در خصوص این پیشنهاد ارائه دهد.
بسیار امیدوار است تا باشگاه پرسپولیس نیز به او کمک مالی کرده تا با پرداخت این مبلغ، پرونده بسته شود.
هنوز باشگاه پرسپولیس تصمیم نهایی خود را به اسدبیگی ارائه نکرده اما شنیده می شود پرداخت این رقم به شکل نقدی نخواهد بود و در مراحل مختلف زمانی انجام خواهد شد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید