آخرین خبر/ ویدئوی قرائت دسته جمعی سوره حمد توسط بازیکنان مغرب قبل از ضربات پنالتی، مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید