ایسنا/ وزنه بردار ملی پوش ایران در گروه B دسته ۶۷ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا ششم شد و تنها دو حرکت صحیح انجام داد.
رقابت وزنه برداران ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا آغاز شد و حافظ قشقایی به عنوان اولین نماینده ایران روی تخته مسابقات رفت. این مسابقات اولین مرحله گزینشی المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز است.
قشقایی در گروه B دسته ۶۷ کیلوگرم وزنه زد که نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و تنها دو حرکت صحیح داشت. او رکورد ۱۲۶ یک ضرب، ۱۶۵ دوضرب  و مجموع ۲۹۱ کیلوگرم را به ثبت رساند و در رده ششم قرار گرفت. قشقایی به دنبال این بود که در دوضرب بتواند مدال بگیرد اما نتوانست طبق برنامه پیش برود.
برای اینکه مشخص شود قشقایی چه جایگاهی در قهرمانی جهان به دست می آورد، باید رقابت گروه A برگزار شود.
رقابت گروه A دسته ۶۷ کیلوگرم مردان، ساعت ۱ بامداد شنبه ۱۹ آذر برگزار می شود.
۱۰ وزنه بردار در گروه B وزنه زدند.
عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:
*حرکت یک ضرب
قشقایی در یک ضرب نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و دو مرتبه در مهار وزنه ۱۲۶ کیلوگرم ناموفق بود. او در حرکت سوم بالاخره وزنه ۱۲۶ کیلوگرم را بالای سر برد و توانست در جدول یک ضرب مسابقات باقی بماند.  
او در یک ضرب نهم شد.  
*حرکت دوضرب 
قشقایی در حرکت اول دوضرب وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم، پشت وزنه ۱۷۳ کیلوگرم قرار گرفت که این وزنه را نتوانست بزند و در حرکت سوم هم دوباره در مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم ناموفق بود.
او تنها دو حرکت صحیح داشت و در مجموع رکورد ۲۹۱ کیلوگرم را به ثبت رساند.
نتیجه سه وزنه بردار برتر گروه B دسته ۶۷ کیلوگرم:
۱- کان از ترکیه با رکورد ۱۴۱ یک ضرب، ۱۶۵ دوضرب  و مجموع ۳۰۶ کیلوگرم
۲- بنیاد رشیدوف از ترکمنستان با رکورد ۱۴۲ یک ضرب، ۱۵۹ دوضرب  و مجموع ۳۰۱ کیلوگرم
۳- هرناندز از اسپانیا با رکورد ۱۳۷ یک ضرب، ۱۶۱ دوضرب  و مجموع ۲۹۸ کیلوگرم


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید