آخرین خبر/ خوشحالی و همخوانی بازیکنان به همراه تماشاگران در ورزشگاه لوسیل.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید