ورزش 3/ دلداری دادن خداداد عزیزی به والدین مهرداد میناوند در دومین سالگرد آن مرحوم.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید