طرفداری/ گل گریگوری دفرل به میلان (میلان 0-1 ساسولو).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید