طرفداری/ گل داویده فراتزی به میلان (میلان 0-2 ساسولو)


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید