طرفداری/ گل استفان الشعراوی به ناپولی (ناپولی 1-1 آاس‌رم).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید