طرفداری/ گل جیووانی سیمئونه به رم (ناپولی 2-1 آاس‌رم).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید