طرفداری/ امروز شایعه شد نایب رییس فدراسیون فوتبال از کمیته تعیین وضعیت خواسته تمام پنجره های نقل و انتقالاتی باشگاه های بدهکار را باز کند!
در حالی که قرار بود بستن پنجره نقل و انتقالاتی تیم های لیگ برتری و لیگ آزادگانی جریمه و تنبیهی برای آنها باشد تا مطالبات بازیکنان و مربیان خود را پرداخت کنند و بیشتر از توان و بنیه مالی خود دست به خرید نزنند، امروز شایعه شد به دستور نایب رییس فدراسیون فوتبال تمام پنجره های بسته باز شده است!
یکی از وکلای فوتبالی که امروز برای پیگیری شکایت بازیکنان خود از یک تیم دسته اولی لیگ آزادگان به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مراجعه کرده بود، در این کمیته از شنیدن خبر باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه مدنظر شوکه شد. گویا وقتی او از نورشرق، مسئول این کمیته سوال پرسیده پس چرا بدون پرداخت مطالبات موکل یا موکلانش، به باشگاه های بدهکار اجازه ثبت قرارداد جدید داده می شود، با این توضیح مواجه شده که نایب رییس اول فدراسیون فوتبال دستور داده پنجره تمام باشگاه های بدهکار باز شود تا آنها امکان ثبت قرارداد جدید را داشته باشند.
تصمیم های فرا قانونی از دبیرکل موقت تا نایب رییس اول
البته فدراسیون فوتبال هنوز به طور رسمی این خبر را تایید نکرده است اما همین هفته گذشته بود که چند تیم لیگ برتری و لیگ یکی موفق شدند با دستور دبیرکل موقت فدراسیون فوتبال، قانون را دور بزنند و در حالی که به صورت عرفی، شرعی، قانونی و اخلاقی باید مطالبات طلبکاران خود را می دادند و بعد قرارداد بازیکنان جدیدشان را ثبت می کردند، به راحتی با نفرات جدید قرارداد بستند و حتی برای آنها کارت بازی هم گرفتند.
حالا هم انگار نوبت به نایب رییس اول فدراسیون فوتبال رسیده که با یک دستور فرا قانونی، تمامی تصمیم های قبلی را وتو کند.
فدراسیون پاسخ بدهد؛ قانون بی قانون؟
منتظریم فدراسیون فوتبال در این خصوص به صورت شفاف اعلام کند آیا واقعا نایب رییس اول فدراسیون به رییس کمیته تعیین وضعیت دستور داده پنجره نقل و انتقالاتی تمام تیم های بدهکار را باز کند؟
اگر جواب منفی است باید از نورشرق پرسید پس چرا مانع ثبت قرارداد بازیکنان جدید باشگاه های بدهکار نشده و اگر پاسخ مثبت است باید از فدراسیون فوتبال قطع امید کرد.
صد البته وقتی دبیرکل موقت فدراسیون فوتبال به خود اجازه می دهد حافظ منافع چند باشگاه خاص باشد و برای آنها بدون توجه به پرونده های بازشان در کمیته تعیین وضعیت و بدهی های سنگین شان به طلبکاران، مجوز ثبت قرارداد بازیکن جدید و حتی مجوز صدور کارت بازی بازیکنان جدید بگیرد، طبیعی است نایب رییس اول فدراسیون هم خودش را محق بداند از کمیته تعیین وضعیت بخواهد پنجره های بسته را باز کند. ایراد بیشتر از آن که متوجه مهدی محمد نبی و نورشرق باشد، متوجه سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال است.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید