طرفداری/ گل پاریسن‌ژرمن به مون‌پلیه با ضربه چیپ لیونل مسی.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید