ورزش 3/ پاریسی ها بعد از دو هفته ناکامی، باز هم رنگ برد را دیدند.
پاری سن ژرمن میزبانش مون پلیه را شکست داد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید