خبر ورزشی/ یحیی گل‌محمدی پس از تساوی با آلومینیوم اراک تصمیمی گرفته است که کمابیش همه از آن آگاه و مطلع هستند.
دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس در حالی چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود که هنوز معلوم نیست یحیی گل‌محمدی از بازیکنان اصلی خودش استفاده می‌کند یا امیدها؟!
جالب آن که پس از مصاحبه بحث برانگیز یحیی گل‌محمدی و ادعای بازی کردن با نفرات تیم امید برابر صنعت نفت آبادان، رضا درویش هیچ موضعی نگرفته است. چرا؟
برخی معتقدند رضا درویش خودش هم خوب می‌داند یحیی گل‌محمدی در آبادان با امیدهایش بازی نمی‌کند چرا که پای آبرو و اعتبار خودش هم وسط است. بنابراین تاکنون دخالتی در کارش نداشته است.
اما برخی دیگر که از نزدیکان باشگاه پرسپولیس محسوب می‌شوند می‌گویند که مدیرعامل پرسپولیس می‌داند مسئولیت نتیجه احتمالی در آبادان مستقیم بر عهده سرمربی تیم است. یحیی گل‌محمدی ببرد یا ببازد با نفرات امید یا اصلی خودش باید پاسخگو باشد و برهمین اساس تاکنون دخالتی نکرده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید