آخرین خبر/ کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه صادر کرد.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه به شرح زیر صادر کرد:
*با توجه به شکایت فاطمه صادقی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 720 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*در پی شکایت بهزاد داداش زاده از باشگاه داماش گیلانیان، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.
*در پرونده شکایت میلاد سوری از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 246 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 24 میلیون و 920 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 68 میلیون و 400 هزار ریال قرار رد صادر کرد.
*با توجه به شکایت محمد میرترابی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 480 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 464 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*در پرونده شکایت داود نوشی صوفیانی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 524 میلیون و 688 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 11 میلیون و 543 هزار و 136 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 750 میلیون و 312 هزار ریال قرار رد صادر کرد.
*در پی شکایت مهران امیری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.
*با توجه به شکایت زهرا السادات پروری از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 720 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*در پرونده شکایت پیمان رنجبری از باشگاه ایران خودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 267 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 267 میلیون و 420 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 53 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
آرای صادره ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید