ورزش 3/ پرسپولیس خیلی زود دروازه خود را باز شده دید تا در موقعیت شکست قرار بگیرد.
تیم پرسپولیس که با امیدهای زیاد به آبادان رفته بود تا قعرنشین جدول را شکست دهد، در آغاز بازی غافلگیر شد و دروازه خود را باز شده دید. در دقیقه 8 این بازی ارسال حسین سنگرگیر روی دروازه فرستاده شد و فردین یوسفی با ضربه سر از بین دو مدافع پرسپولیس، توپ را به دروازه شلیک کرد و دروازه احمد گوهری را گشود.
با این گل پرسپولیس خیلی زود در موقعیت باخت قرار گرفت تا یحیی گل‌محمدی نیز با اخم‌های در هم کشیده شده، از روی نیمکت بلند شود و به کنار زمین بیاید تا تیمش را از منطقه فنی حاشیه میدان هدایت کند و نکات فنی را به آنها انتقال دهد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید