طرفداری/ مدیران باواریایی ها از عملکرد سانه و گنابری رضایت چندانی ندارد
ممکن است بایرن مونیخ در تابستان مجبور شود یکی از بین گنابری و سانه را به فروش برساند. 
عملکرد ضعیف سرژ گنابری و لروی سانه طی ماه‌های اخیر مدیران و کادر فنی بایرن مونیخ را ناامید کرده است و هیچ بعید نیست که دست کم یکی از بین آن‌ها در تابستان راه جدایی را در پیش بگیرد. به گزارش فلوریان پلتنبرگ از اسکای، در صورتی که مدیران بایرن مجبور به انتخاب یکی از بین این دو وینگر ۲۷ ساله و قطع همکاری با دیگری باشد، ترجیح آن‌ها ادامه همکاری با لروی سانه و خداحافظی با گنابری خواهد بود، هر چند در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی‌ای در این زمینه اتخاذ نشده است. گنابری در هفته‌های اخیر مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است و رضایت چندانی از وضعیتش ندارد، از این رو با جدایی در انتهای فصل مخالفت نخواهد کرد، گفتنی است قرارداد گنابری در سال ۲۰۲۶ به پایان خواهد رسید. 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید