طرفداری/ با پایان سال 1401، برگزیده های فوتبال ایران در بخش های مختلف را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم...
دوری مهدی تاج از فدراسیون فوتبال خیلی طول نکشید.
به گزارش طرفداری، بعد از ماجراهای ویلموتس و قرارداد عجیب و غریب با این سرمربی بلژیکی، مهدی تاج از فدراسیون فوتبال رفت تا رییس جدیدی روی کار بیاید. شهاب عزیزی خادم فردی بود که بعد از مهدی تاج به فدراسیون فوتبال آمد.
البته که دوران شهاب عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال خیلی کوتاه بود و رییس سابق فدراسیون فوتبال در دوران ریاست خود آنقدر رفتارهای عجیب و غریبی از خود بروز داد که هیات رییسه در اقدامی تاریخی برای نخستین بار رای به عزل شهاب عزیزی خادم داد.
بعد از برکناری شهاب عزیزی خادم، مهدی تاج دوباره به میدان آمد و با اقتدار تمام انتخابات فدراسیون فوتبال را برد تا دوری اش از این فدراسیون خیلی طولانی نشود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید