ورزش 3/طارمی: انتظار همچین اردویی را واقعاً نداشتیم .
از تیم کنیا سر تر بودیم،فقط هماهنگ نبودیم.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید