ورزش 3/آمادگی مس کرمان برای تقابل با آلومینیوم اراک در اولین دیدار سال جدید.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید