ورزش 3/دنی آلوز همچنان در زندان برایان 2 بارسلونا محبوس است، در حالی که تحقیقات در مورد تجاوز ادعایی او به یک زن جوان در کلوپ شبانه ساتون در بارسلونا ادامه دارد. روزها می گذرد و قاضی همچنان درخواست های تیم حقوقی او برای آزادی به قید وثیقه را رد می کند، اما چیزی که این بازیکن از دست نداده، حمایت خانواده و عزیزانش است. در واقع این یکشنبه او در زندان ملاقاتی های ویژه داشت. مادر و برادرانش به ملاقات او آمدند و آنها در دفاع از بی‌گناهی آلوز تردید نداشتند.

مادر این بازیکن فوتبال به رسانه‌هایی که در مقابل دروازه‌های زندان منتظر بودند، گفت: «پسرم بی‌گناه است. من به دنی اطمینان دارم و به بی گناهی پسرم ایمان دارم. پسرم انسان خوبی است و در زندگی اش کارهای خوب زیادی را انجام داده است.» 
او در حالی که یکی از پسرانش در ترجمه به او کمک کرد، ادامه داد :«پسرم منتظر است تا بی‌گناهی اش ثابت شود.»
مادر آلوز یک بار دیگر روشن کرد که کاملاً اعتماد دارد که پسرش بیگناه زندانی شده است


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید