طرفداری/ قهرمان کمربند بین قاره ای، درباره چگونگی رفتار مردم عربستان در این مدت، صحبت کرده است.
رینگ جنرال در دیدار برابر مصطفی علی در نایت آو چمپیونز، عملکردی مقتدرانه از خود نشان داد. علی که از حمایت هواداران در جده برخوردار بود،  با وجود سخت کردن کار برای گونتر نتوانست پیروز شود. قهرمان کمربند بین قاره ای به بازی برگشت و با یک پاور بامب سنگین، بازی را به نفع خودش به پایان رساند.
در یک اپیزود ویژه از برنامه The Bump که بعد از نایت آو چمپیونز پخش شد، گونتر ادعا کرد که هیچ اهمیتی برایش نداشته است که مردم چه کسی را تشویق می کردند. گونتر مدعی شد که مردم عربستان با او رفتار خوبی داشتند، اما او هیچ اهمیتی به مهمان نوازی آن ها نداده است، چرا که تنها هدف وی حفظ کمربند بین قاره ای بود.
 فکر می کنید برایم کوچکترین اهمیتی دارد که آیا آنها از من قدردانی می کنند؟ اجازه دهید برایتان تعریف کنم که آن روزهای آخر چگونه پیش رفتند. از هنگامی که به عربستان سعودی رسیدم، آن ها فرش قرمز برایم پهن کردند. آنها قدردان من بودند، و در کنفرانس خبری نیز، احترامشان را به من نشان دادند. اما من درست در صورتشان گفتم، من اهمیتی نمی دهم که آیا قدردان من هستید یا خیر. من اینجا هستم که بهترین باشم. برای افتخار این ورزش بزرگ و قهرمانی کمربند بین قاره ای.

  


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید