تسنیم/نواک جوکوویچ پس از پیروزی در دور دوم گرنداسلم رولان گاروس باز هم حرف‌هایش را درباره کوزوو تکرار کرد.
صحبت‌های نواک جوکوویچ تنیسور برجسته صربستانی در رولان گاروس درباره کوزوو جنجال جهانی را ایجاد کرد. جوکوویچ پس از پیروزی در دور نخست گرنداسلم رولان گاروس مقابل دوربین نوشت؛ «کوزوو قلب صربستان است. خشونت را متوقف کنید»

جوکوویچ پس از پیروزی شب گذشته برابر مارتون فوچوویچ مجارستانی در دور دوم گرنداسلم رولان گاروس خاطرنشان کرد: من پشت هر چیزی که در مورد کوزوو گفتم، می‌ایستم. نمی‌خواهم دیگر این بحث را ادامه دهم. 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید