ورزش 3/ گل اول پاری‌سن‌ژرمن به کلرمون توسط راموس در دقیقه 16


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید