ورزش 3/ میثاقی: ما آمادگی تهیه کردن VAR و سیستم رادیویی را برای داوران داریم 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید