ورزش 3/ ایران پس از بیست و شش سال در دو بازی پی در پی برابر تیم ملی ژاپن سه بر صفر باخت.
در آغاز لیگ ملت‌های والیبال تیم ملی والیبال مردان ایران با نتیجه سه بر صفر برابر ژاپن شکست خورد تا یک رکورد منفی را از خود به جای بگذارد. تیم ملی ایران از سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ که در جام ملت‌های آسیا در آن سال‌ها سه بر صفر بازنده شد دیگر هرگز دو بازی پشت سر هم مقابل ژاپن سه بر صفر شکست نخورده بود تا اینکه فصل قبل لیگ ملت‌های والیبال و امسال ایران در دو بازی متوالی سه بر صفر برابر ژاپن شکست خورد تا این رکورد منفی پس از سال‌ها رقم بخورد، البته ایران و ژاپن امسال برابر هم باز هم در دیگر تورنمنت‌ها رقابت خواهند داشت و تیم ملی ایران می‌تواند جبران کند.
تمامی تقابل‌های والیبال ایران و ژاپن:
1958 (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (3)
1966 (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (3)
1966 (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (3)

1970 (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (3)
1974 (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (3)
1993 (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (3)
1995 (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (3)
1997 (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (3)
1999 (قهرمانی آسیا): ایران (یک) – ژاپن (3)
2001 (قهرمانی آسیا): ایران (2) – ژاپن (3)
2003 (قهرمانی آسیا): ایران ( 3) – ژاپن (1)
2004 (انتخابی المپیک): ایران (3) – ژاپن (2)
2005 (قهرمانی آسیا): ایران (3) – ژاپن (2)
2006 (بازی‌های آسیایی): ایران (2) – ژاپن (3)
2007 (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (3)
2008 (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (3) – ژاپن (یک)
2008 (انتخابی المپیک): ایران (یک) – ژاپن (3)
2009 (قهرمانی آسیا): ایران (یک) – ژاپن (3)
2009 (انتخابی قهرمانی جهان): ایران (یک) – ژاپن (3)
2009 (جام قهرمانان): ایران (2) – ژاپن (3)
2010 (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2010 (قهرمانی جهان): ایران (3) – ژاپن (یک)
2010 (بازی‌های آسیایی): ایران (یک) – ژاپن (3)
2011 (قهرمانی آسیا): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2011 (جام جهانی): ایران (3) – ژاپن (یک)
2012 (انتخابی المپیک): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2012 (انتخابی ¬لیگ¬ جهانی): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2012 (انتخابی ¬لیگ¬ جهانی): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2013 (قهرمانی آسیا): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2013 (جام قهرمانان): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2014 (بازی‌های آسیایی): ایران (3) – ژاپن (یک)
2015 (جام واگنر): ایران (صفر) – ژاپن (3)
2015 (قهرمانی آسیا): ایران (یک) – ژاپن (3)
2015 (جام جهانی): ایران (3) – ژاپن (2)
2016 (انتخابی المپیک): ایران (3) – ژاپن (یک)
2017 (جام قهرمانان): ایران (3) – ژاپن (یک)
2018 (لیگ ملت‌ها): ایران (یک) – ژاپن (3)
2019 (لیگ ملت‌ها): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2019 (جام جهانی): ایران (یک) – ژاپن (3)
2021 (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – ژاپن (3)
2021 (المپیک): ایران (2) – ژاپن (3)
2021 (قهرمانی آسیا): ایران (3) – ژاپن (صفر)
2022 (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – ژاپن (3)
2023(لیگ ملت‌ها): ایران (صفر)_ ژاپن (3)


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید