ورزش 3/گل اول برایتون به آاک توسط جائو پدرو روی خطای پنالتی حاج صفی در دقیقه 30
برایتون 1 - آاک 1


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید