ورزش 3/گل دوم آاک به برایتون توسط گاچینوویچ روی پاس گل حاج صفی در دقیقه 11
برایتون 1 - آاک 2


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید