ورزش 3/مصدومیت حاج صفی از ناحیه سر در دیدار برابر برایتون در دقیقه 53ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید