ورزش 3/شوخی با صحبت ها و سبک پاسخگویی مهدی تاج با لهجه شیرین اصفهانی


 
 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید