طرفداری/نظر فردوسی پور درباره تیم امید و تیم ملی 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید