طرفداری/ فرانک پرتو آذر امروز در بازی های آسیایی هانگژو در رشته دوچرخه سواری تاریخ سازی کرد.
 فرانک پرتو آذر عکسی از مج دستش که 10 روز پیش آسیب دیده بود را در استوری اینستاگرام خودش منتشر کرد. مدالی که امروز پرتوآذر در بازی های آسیایی کسب کرد، نخستین مدال تاریخ دوچرخه سواری زنان ایران در بازی های آسیایی بود. این چهارمین مدال کاروان ایران در بازی های آسیایی هانگژو محسوب می شود و جالب اینکه همانند سه مدال قبلی باز هم به نام زنان ایران ضرب شد تا هر ۴ مدال ایران تا این لحظه را دختران ایران زمین کسب کرده باشند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید