آخرین خبر/کار برای صعود تیم ملی والیبال سخت شده است. فدراسیون باید تصمیمات درستی برای والیبال بگیرد. عطایی از مربیان خوب ایران است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید