مهر/ ساعت‌هاي هوشمندي که از آن براي برنامه ريزي تمرينات ورزشي و دريافت داده‌هاي گوشي استفاده مي‌کنيد، در آينده براي شناسايي عفونت‌هاي بدن قابل استفاده خواهند بود. به گزارش انگجت، دانشگاه استنفورد و شرکت‌هاي اسکريپس و فيت بيت در حال اجراي ابتکار عمل تازه اي هستند که در قالب آن از ساعت‌هاي هوشمند براي شناسايي نشانه‌هاي اوليه وجود عفونت در داخل بدن استفاده مي‌شود. اين ساعت‌ها در آينده به الگوريتم‌هايي مجهز مي‌شوند که با بررسي وضعيت ضربان قلب، دماي بدن و ديگر نشانه‌ها درخواهند يافت آيا سيستم ايمني بدن در حال تهديد شدن توسط عفونت‌هاي خطرناک است يا خير. در صورتي که الگوريتم‌هاي مذکور به اين جمع بندي برسند که عفونت در بدن در حال افزايش است به کاربر هشدار مي‌دهند. مزيت اين سيستم آن است که مي‌تواند قبل از ظهور نشانه‌هاي بيماري در بدن و قبل از آنکه وضعيت فرد وخيم شود وي را در جريان وجود عفونت در بدنش قرار دهد و در اين شرايط فرد با ايزوله کردن خود و عدم برقراري تماس با اطرافيان سلامت سايرين را به خطر نمي‌اندازد. در حال حاضر فيت بيت هزار ساعت خود را در اختيار محققان قرار داده تا الگوريتم مورد نظر را بر روي آن آزمايش کنند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم