آخرین خبر/ اینترنت شاید امروزه تبدیل به یکی از ضروریات زندگی ما شده باشد و هر روز از آن برای نیازهای مختلف استفاده کنیم. اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید اینترنت چطور کار می کند؟

در ویدئویی که برای تان قرار داده ایم به سوال پاسخ میدهیم.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم