مهر/ سازمان فناوري اطلاعات خواستار همکاري دستگاههاي اجرايي براي تقويت سکوي دولت همراه در جهت کاهش مخاطرات همه‌گيري بيماري کرونا در ميان شهروندان ايراني شد.
مجيد فولاديان مديرکل دفتر پايش، نظارت و پياده‌سازي دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطلاعات ايران وظيفه اصلي سکوي دولت همراه را فراهم کردن زيرساخت دسترسي به خدمات دولت الکترونيکي و دولت موبايل عنوان و جزئيات اين طرح را تشريح کرد.

وي گفت: دولت همراه، يک خدمت حاکميتي است که از سوي دولت به مردم (G۲C) و در سطح ملي ارائه مي‌شود و تمامي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند. اين پروژه که هم اکنون در سه بستر پيامک، برنامه کاربردي (APP) و USSD آماده خدمت‌رساني است به گونه‌اي طراحي شده که پس از عبور از بستر نرم افزاري مرکز ملي تبادل يکپارچه اطلاعات (GSB) و PGSB در اختيار سکوي دولت همراه قرار مي‌گيرد و سپس به متقاضيان ارائه مي‌شود.

فولاديان در مورد خاستگاه قانوني اين پروژه به سه بند قانوني مجزا از يکديگر مانند بند ج مصوبه شماره ۱۲۸۳۰۴/ت  ۵۲۰۷۵ ه هيات دولت مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص ايجاد مراکز داده دولت به همراه نظام به روزرساني مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات اشاره کرد و گفت: همه اين قوانين تاکيد دارند که دستگاه‌هاي اجرايي به منظور ارائه خدمات خود روي تلفن همراه و با حداقل هزينه  به مردم، به جاي اينکه به طور جداگانه و با صرف هزينه زياد به ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي نظير طراحي اپليکيشن بپردازند، مي‌توانند از اين سکوي الکترونيکي با رعايت ضوابط قانوني و امنيتي استفاده کنند.

مديرکل معاونت دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطلاعات ايران در تشريح ساختار کلي اپليکيشن دولت همراه گفت: ما در اين پروژه يک زيرساخت ابري کلي براي خدمات دولتي روي موبايل فراهم کرده‌ايم تا مديريت همه بخش‌هاي پروژه روي آن قرار بگيرد. لذا اين زيرساخت به صورت سخت افزاري و نرم افزاري براي هر يک از بخش‌هاي اپليکيشن، پيامک و USSD به صورت مجزا طراحي شده است.

وي در مورد آخرين وضعيت سکوي دولت همراه گفت: تعداد خدمات در هر يک از بسترها حدود ۱۰۰ خدمت است و تعداد کل کاربران نيز بالغ بر ۸ ميليون نفر برآورد شده است. اما چنانچه از منظر تعداد تراکنش به بررسي آمار بپردازيم، از ابتداي شروع به کار دولت همراه تاکنون حدود ۳۰۰ ميليون تراکنش به ثبت رسيده است.

فولاديان درباره نحوه همکاري دستگاه‌هاي دولتي در راستاي تقويت سکوي دولت همراه گفت: با توجه به همه‌گيري ويروس کوويد ۱۹ در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوري و فاصله‌گذاري اجتماعي، همکاري هرچه بيشتر دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند زمينه تسهيل هرچه بيشتر مردم به خدمات دولت از طريق سکوي دولت همراه را دربرداشته باشد.

نصب نرم افزار دولت همراه از طريق درگاه ملي خدمات دولت هوشمند و يا لينک‌هاي معرفي‌شده در سايت دولت همراه به نشاني https://mob.gov.ir بدون نياز به ارائه مدرک خاصي امکان‌پذير است. اما استفاده از خدمات دولتي نيازمند احراز هويت است که اين امر از طريق سامانه شاهکار و ثبت احوال انجام مي‌پذيرد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم