مهر/ نتايج بررسي‌هاي مؤسسه تحقيقاتي آي دي سي نشان مي‌دهد صرف هزينه در حوزه هوش مصنوعي در منطقه خاورميانه و آفريقا در سال ۲۰۲۰ از مرز ۸۳ ميليارد دلار خواهد گذشت.
به گزارش زد دي نت، اين رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۸ درصد رشد نشان مي‌دهد.

آي دي سي همچنين پيش بيني کرده که صرف بودجه براي توليد سيستم‌هاي هوش مصنوعي در اين منطقه امسال به ۳۷۴.۲ ميليون دلار مي‌رسد که نسبت به ۳۱۰.۳ ميليون دلار سال ۲۰۱۹ و ۲۶۱.۸ ميليون دلار سال ۲۰۱۸ افزايش يافته است.

بخش عمده صرف هزينه در حوزه هوش مصنوعي در خاورميانه و آفريقا مربوط به بخش‌هايي همچون بانکداري و خرده فروشي است که ۳۳ درصد از کل سرمايه گذاري در اين بخش را در برمي گيرد. رتبه بعدي در اين زمينه مربوط به سرويس‌هاي هوش مصنوعي دولت‌ها و نيز صنعت ارتباطات و مخابرات است.

آي دي سي ميزان صرف هزينه در حوزه هوش مصنوعي در برخي کشورها را بررسي کرده است. بر اين اساس در امارات متحده عربي در سال ۲۰۳۰ حدود ۹۶ ميليارد دلار صرف هوش مصنوعي خواهد شد که اين رقم برابر با ۱۳.۶ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور خواهد بود. عربستان در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳۵.۲ ميليارد دلار در اين زمينه هزينه مي‌کند که برابر با ۱۲.۴ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور است. اين رقم در مورد مصر در سال ۲۰۳۰ برابر با ۴۲.۷ ميليارد دلار است که برابر با ۷.۷ درصد توليد ناخالص داخلي مصر است.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم