باشگاه خبرنگاران/رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتا از شناسايي بدافزاري که مجرمان از آن در قالب نرم افزار اقدام به استخراج و دريافت بيت کوين مي‌کنند، خبر داد.

سرهنگ علي محمد رجبي با بيان اينکه به تازگي بدافزار‌هايي مشاهده شده که در قالب نرم افزار استخراج و دريافت بيت کوين در حال فعاليت هستند، گفت: پس از رصد‌هاي کارشناسان پليس فتا مشاهده شده برخي از وب سايت‌هاي اينترنتي و تبليغاتي که توسط افراد سودجو تحت عناوين مختلف اعم از استخراج و دريافت بيت کوين وجود دارند که حاوي بد افزار‌هاي آلوده بوده و قصد سوءاستفاده از سيستم و سرور شرکت‌ها را دارند.

وي افزود: اين نوع بدافزار‌ها بسيار هوشمند هستند، زيرا فقط به چرخه‌هاي CPU براي انجام کار خود نياز دارند.

سرهنگ رجبي تصريح کرد: مي‌توان اين بدافزار‌ها را خطر خاموش نيز نام‌گذاري کرد، هرچه اين بدافزار‌ها ديرتر شناسايي و حذف شوند، مجرمان سوء استفاده بيشتري از کاربران خواهند کرد.

به گفته رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتا ناجا، بهترين راه امنيتي در برابر بدافزار‌هاي ارز‌هاي ديجيتال، بالا بردن آگاهي است، گرچه راه‌هايي براي حذف و مقابله به آن‌ها وجود دارد؛ اما کاربران بايد بدافزار‌هاي ارز ديجيتال را بشناسند و با کريپتوجکينگ آشنايي داشته باشند و رابطه‌ي آن را با استخراج ارز‌هاي ديجيتال بدانند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم