مهر/ معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران از رونمايي از سامانه رصد و پايش مديريت ۲۳ پروژه اولويت‌دار دولت الکترونيکي با هدف پيگيري مطالبات عمومي، همزمان با هفته دولت خبر داد.
به گزارش سازمان فناوري اطلاعات ايران، شهره ناصري معاون سياستگذاري و اعتباربخشي سازمان فناوري اطلاعات گفت: خاستگاه قانوني ۲۳ پروژه اولويت‌دار دولت الکترونيکي مصوبه هيات وزيران است.

وي گفت: سازمان فناوري اطلاعات ايران به منظور اجراي ماموريت خود در راستاي رصد و پايش اين پروژه، نسبت به تشکيل دفتر کنترل پروژه‌هاي اولويت‌دار دولت الکترونيکي، معرفي و اختصاص تيم کنترل پروژه به ازاي هر پروژه به‌منظور ايجاد هماهنگي و گردآوري اطلاعات برخط و در نهايت رفع موانع پيشرفت آن‌ها، شناخت وضعيت موجود در هر پروژه و ميزان پيشرفت و بررسي برنامه پروژه اقدام کرده است.

ناصري ۲۳ پروژه اولويت‌دار دولت الکترونيکي را شامل سامانه مکان محور، هويت هوشمند، امضا الکترونيک، دفاتر پيشخوان، سامانه ستاد، سلامت الکترونيک، ماليات الکترونيک، بيمه الکترونيک، اعتبارسنجي مدارک، پنجره واحد صدور مجوزها، پنجره واحد مديريت زمين، پنجره واحد تجاري، نظام خزانه‌داري، خدمات دستگاه‌ها، سامانه يکپارچه حسابداري، دولت همراه، تبادل اطلاعات و استعلامات، کارپوشه، بانکداري الکترونيک، سامانه مبارزه با قاچاق و سامانه حمل و نقل عنوان کرد.


معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران، با اشاره به حضور ۲۵ دستگاه اجرايي براي اجراي ۲۳ پروژه اولويت‌دار دولت الکترونيکي تاکيد کرد: از ميان دستگاه‌هاي درگير در اين طرح، سه ارگان شامل قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي در خارج از بدنه دولت قرار دارند که به دشواري‌هاي اين طرح مي‌افزايد. از سوي ديگر برخي از دستگاه‌ها در اين پروژه وظايف محوله خود را به خوبي انجام داده‌اند، اما گزارش‌دهي مناسبي نداشته‌اند و برخي ديگر داراي روند نامطلوبي در پيشرفت کار هستند.

به گفته ناصري، در ميان ۲۳ پروژه اولويت‌دار دولت الکترونيکي، پروژه سلامت الکترونيک که باعث ارتقاي سطح کارايي نظام سلامت در کشور مي‌شود از منظر درصد پيشرفت در سطح قابل قبولي است و پروژه امضاي الکترونيک و سامانه ستاد داراي خروجي‌هاي ملموسي براي عموم مردم هستند.

وي رونمايي سامانه رصد و پايش مديريت ۲۳ پروژه اولويت دار دولت الکترونيکي را عامل افزايش سطح مطالبات عمومي دانست که با داشتن امکاناتي نظير اتصال به سيستم تيکتينگ و امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌هاي درگير در ۲۳ پروژه مي‌تواند نقش بسزايي در پيشبرد اهداف اين مهم ايفا کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم