کليک/ بر اساس برخي از اسناد ثبت شده، ممکن است در ايرپادهاي نسل بعدي اپل، به جاي سنسورهاي تشخيص فشار، از سنسورهاي ساده لمسي براي کنترل استفاده شود.

اين اسناد بيان مي‌کنند که اين تغيير در ساختار ايرپادها، کنترل حرکات انگشت را بهبود مي‌بخشد و اشارات انگشت بيشتري بر روي آن‌ها پياده‌سازي مي‌شود.

براي مثال، سنسورهاي لمسي قابليت تشخيص حرکت انگشتان را دارند و با بالا و پايين بردن انگشتان بر روي صفحه لمسي، مي‌توان صدا را کم و زياد کرد. همچنين ديگر نيازي به فشار دادن يا ضربه زدن به ايرپاد براي کنترل پخش موسيقي و پاسخ دادن به تماس‌ها نيست. سنسورهاي ساده لمسي به طور کلي از روش‌هاي ديگري براي اين کار استفاده مي‌کنند.

سنسورهاي لمسي بخش‌هاي بهتري از سطح خارجي ايرپاد را پوشش مي‌دهند و با دنبال کردن “تغييرات ظرفيت خازني” نوع حرکت را تشخيص مي‌دهند. تشخيص نوع حرکت و اعمال فرمان مناسب بر عهده چيپ‌هاي نصب شده بر روي ايرپاد است.

در هر صورت، کاملا واضح است که ايرپادهاي آينده، اشارات انگشت بيشتر و پيچيده‌تري را نسبت به نسل‌هاي قبلي خود پشتيباني مي‌کنند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم