مهر/ رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي گفت: با تامين زيرساخت تجارت الکترونيکي کشور، ضريب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۵۴ درصد طي سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارتقا يافته است.
علي رهبري، در خصوص تأمين زيرساخت تجارت الکترونيکي کشور، گفت: ضريب نفوذ تلفن همراه از ۱۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسيده است و افزايش نسبي ۲۵ درصدي را طي اين ۲ سال تجربه کرد.

وي در خصوص ضريب نفوذ تلفن همراه هوشمند، نيز تصريح کرد: ضريب نفوذ تلفن همراه هوشمند در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۵ درصد و در سال گذشته ۵۴ درصد بوده است که در اين شاخص نيز با تغيير نسبي ۵۴ درصدي مواجه بوديم.

رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با بيان اينکه ضريب نفوذ پهن‌باند اينترنت نيز تغيير نسبي ۳ درصدي را طي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ داشته است، گفت: ضريب نفوذ پهن‌باند اينترنت در سال ۱۳۹۷ حدود ۹۱ درصد و در سال گذشته ۹۴ درصد بوده است. ضريب نفوذ شبکه‌هاي اجتماعي نيز در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هردو ۵۷ درصد شده است.

افزايش ۸۹ درصدي نرخ کاربران اينترنت در سال گذشته
وي نرخ کاربران اينترنت را نيز در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۹ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ کاربران در سال گذشته ۸۹ درصد بوده است و شاهد افزايش ۲۹ درصدي نرخ کاربران طي اين ۲ سال (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) بوده ايم.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم