ديجياتو/ گروهي از محققان با همراهي تيم کوانتوم هوش مصنوعي گوگل بزرگترين شبيه سازي شيميايي را روي يک کامپيوتر کوانتومي انجام دادند.

در مقاله اي که پيرامون همين دستاورد در نشريه ساينس منتشر شده اين محققان به ارائه توضيحاتي در خصوص روش کار خود پرداختند و شرح دادند که چرا اين آزمايش گامي بزرگ در پيشرفت رايانش کوانتومي محسوب مي شود.

شيائو يوآن از دانشگاه استنفورد نيز با انتشار ديدگاه خود در رابطه با اين آزمايش از مزاياي احتمالي کاربرد رايانش کوانتومي در انجام شبيه سازي هاي شيميايي و همچنين آزمايش انجام شده توسط تيم کوانتوم هوش مصنوعي گوگل گفته است.

روشن است که امکان پيش بيني فرايندهاي شيميايي با کمک شبيه سازي آنها روي کامپيوترها مزاياي فراواني براي شيميدانها دارد چراکه در حال حاضر اين محققان بيشتر از طريق آزمون و خطا اين کار را انجام مي دهند.

در نتيجه، امکان پيش بيني فرايندهاي شيميايي درها براي توسعه طيف وسيعي از مواد با خواص ناشناخته را به روي دانشمندان مي گشايد. متاسفانه کامپيوترهاي معمولي از امکان مقياس بندي نمايي که در اين کار نياز است بي بهره اند. به همين خاطر شيميدانها همواره اميدوار بودند که روزي بالاخره کامپيوترهاي کوانتومي وارد عمل مي شوند و اين کاستي را برطرف مي کنند.

البته تکنولوژي فعلي کامپيوترهاي کوانتومي هنوز براي پشت سرگذاشتن چنين چالشي آماده نيست اما محققان کامپيوتري اميدوارند که در آينده نزديک اين قابليت را به آنها اضافه کنند. در عين حال شرکت هاي بزرگي نظير گوگل نيز سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در زمينه تحقيقات مرتبط با اين موضوع کرده اند. تيم کوانتوم هوش مصنوعي اين شرکت در تازه ترين تلاش خود اقدام به شبيه سازي يک فرايند ساده شيميايي به نام هارتري کرده است؛ در اين فرايند يک مولکول ديازن با اتم هاي هيدروژن واکنش مي دهد و در نهايت ترکيب بندي تازه اي از آنها به دست مي آيد.

برنامه ريزي سيستم کوانتومي Sycamore گوگل براي اين منظور کار چندان دشواري نبود و سخت ترين قسمت کار حصول اطمينان از دقت نتيجه کار بود چراکه احتمال خطا در کامپيوترهاي کوانتومي وجود دارد.

بنابراين اعتبارسنجي اين آزمايش اصلي ترين دستاورد تيم کوانتوم هوش مصنوعي گوگل به شمار مي رود. آنها با متصل کردن سيستم کوانتومي خود به يک کامپيوتر معمولي اين کار را انجام دادند؛ در واقع از اين کامپيوتر براي تحليل نتايجي استفاده شد که کامپيوتر Sycamore در اختيارشان قرار مي داد و در ادامه پارامترهاي تازه اي به سيستم داده مي شد.

اين فرايند آنقدر تکرار شد که کامپيوتر کوانتومي به يک مقدار کمينه دست پيدا کرد. تيم محققان علاوه بر اين کامپيوتر معمولي از دو سيستم ديگر نيز براي چک کردن نتيجه کار استفاده کردند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم