ديجياتو/ يک فيزيکدان چيني مدعي ساخت يک کامپيوتر کوانتومي با عملکرد بسيار بالاتر نسبت به رقباي غربي شده که البته در آينده بايد چنين ادعايي مورد تاييد قرار بگيرد.

«پن جيانوي»، فيزيکدان دانشگاه «علم و فناوري چين» در تاريخ ۱۵ شهريور در سخنراني خود در دانشگاه «Westlake» از دستيابي به برتري کوانتومي خبر داد. اين فيزيکدان ادعا کرده به همراه تيم خود موفق به ساخت يک کامپيوتر کوانتومي شده که ۱ ميليون برابر سرعت بالاتري نسبت به قدرتمندترين کامپيوتر کوانتومي کنوني يعني «Sycamore» گوگل دارد.

طبق مقاله‌اي که محققان گوگل سال گذشته ميلادي منتشر کردند، کامپيوتر کوانتومي Sycamore توانسته محاسباتي که سريعترين کامپيوتر روي زمين براي انجام آن به ۱۰ هزار سال زمان نياز دارد را در مدت ۲۰۰ ثانيه انجام دهد.

با وجود انتشار چنين گزارش‌هايي، تيم پن درباره آن‌ها ابراز نگراني کرده چرا که نتايج بدست آمده هنوز مقدماتي هستند و تضميني براي چنين موضوعي وجود ندارد. پن در بيانيه خود اعلام کرده که عملکرد اين کامپيوتر کوانتومي بايد مورد تاييد قرار بگيرد. با وجود چنين گفته‌اي، جزئيات دقيقي درباره اين کامپيوتر و همچنين نحوه عملکرد آن منتشر نشده است.

  
کامپيوتر کوانتومي از «کيوبيت» يا ذرات زير اتمي در حالت‌هاي مختلف کوانتومي براي اجراي تعداد بالاي محاسبات به صورت همزمان استفاده مي‌کند. دانشمندان بر اين باورند که روزي از کامپيوترهاي کوانتومي مي‌توان براي نفوذ به حساب‌هاي بانک و اقدامات مشابه استفاده کرد.

تا استفاده عمومي از کامپيوترهاي کوانتومي چندين دهه فاصله داريم. در حال حاضر اکثر ماشين‌ها تنها قادر به انجام وظايف خاصي هستند و براي شکستن کد مورد استفاده قرار نمي‌گيرند.

کامپيوتر کوانتومي پن نحوه بازگشت نور از محفظه‌اي پر از بلور را شبيه‌سازي مي‌کند. زماني که ذرات نور با کريستال برخورد مي‌کنند، به سمت راست يا چپ حرکت کرده و با کريستال ديگري برخورد مي‌کنند و اين روند ادامه دارد. با افزايش تعداد ذرات نور، اين موقعيت بسيار پيچيده مي‌شود. پردازش چنين فعاليتي سريعترين کامپيوتر جهان را با مشکل مواجه مي‌کند، با اين حال در کامپيوترهاي کوانتومي بسيار ساده‌تر انجام مي‌شود.

چالش اصلي براي رايانش کوانتومي، نياز به محيطي فوق العاده سرد و ايزوله شده است. ذرات زير اتمي شکننده بوده، عمر کمي دارند و همچنين نسبت به کوچکترين تداخل محيطي از خود واکنش نشان مي‌دهند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم