انتخاب/ سارقان بانکي در کمين اطلاعات کارت هاي کاربرانند و کوچکترين خطايي مساوي با سرقت است. در اين ويديو راهکارهاي حفظ امنيت کارت بانکي يادآوري خواهد شد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم