انتخاب/ ios14 داراي ويژگي‌هاي بسياري است که در اين ويديو با آن‌ها آشنا خواهيم شد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم