آخرین خبر/ شاید شما نیز دوست داشته باشید با یک ماوس بی سیم براحتی کنترل گوشی خود را در دست داشته باشید. خبر خوش این است که تکنولوژی کار شما را راحت کرده است و اکنون بدون هیچ برنامه جانبی می توانید ماوس برای گوشی خود داشته باشید.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم