مهر/ يک استارت آپ کاليفرنيايي مشغول تبديل يک ربات بمب ياب به ردياب ويروس کرونا به وسيله استنشاق بو است که سريع تر از روش تست معمولي عمل مي کند.

شرکت کونيکو اعلام کرد ربات کونيکو اين شرکت مي تواند ترکيبات VOC را در نفس افراد شناسايي کند. به گفته کارشناسان اين ترکيبات در بدن افراد مبتلا به ويروس کرونا وجود دارد.

اين ربات ردياب بو شبيه يک بشقاب پرنده و مجهز به تراشه اي است که بوي خاصي را رديابي مي کند. پس از رديابي بوي مذکور چراغ هاي ربات براي هشدار روشن مي شوند.

اوشيورنويا آگابي مدير ارشد اجرايي کونيکو در اين باره مي گويد: محصول ما قبل از پايان سال به مشتريان تحويل داده مي شود. اين دستگاه کاربردهاي مختلفي دارد و مي توان از آن در صنايع  هتلداري، سرگرمي، حمل ونقل، لجستيک، دفاعي و صنايع غذايي استفاده کرد.

در اصل اين ربات با همکاري ايرباس براي شناسايي مواد منفجره در هواپيما و فرودگاه توسعه يافته اما شرکت کونيکو آن را طوري تغيير داد تا ترکيبات مرتبط با ويروس کرونا در نفس افراد را شناسايي کند.
 

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم