ايلنا/ سخنگوي صنعت برق، از انتشار آگهي مزايده فروش برق حاصل از توليد توربين‌هاي انبساطي نيروگاه‌هاي رامين اهواز و شهيدمنتظري اصفهان براي استخراج رمز ارزها خبر داد.

"مصطفي رجبي مشهدي" ايجاد منابع پايدار درآمدي در سال‌هاي اخير را يکي از اهداف اصلي صنعت برق ايران برشمرد و افزود: نوسانات شديد ارزي و ثبات تکليفي قيمت فروش برق به مشترکان موجب شده است بين درآمدها و هزينه‌ها در صنعت برق کشور شکاف بزرگي ايجاد شود که متاسفانه بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده مي‌شود.

وي استخراج رمز ارزها و فروش برق مورد نياز آن را يکي از راه‌هاي کسب درآمد در حوزه برق برشمرد و گفت: بر اساس قوانين و مقررات ابلاغي هيئت وزيران و وزارت نيرو مقرر شده است تا از توان واحدهاي نيروگاهي داراي توربين انبساطي براي توليد رمز ارز استفاده شود.

رجبي مشهدي ادامه داد: يکي از راهکارهاي موجود در اين بخش استفاده از انرژي توليدي توربين‌هاي انبساطي است که از سوخت گاز، گازوئيل يا مازوت جهت توليد برق در آن استفاده نمي‌شود و تنها از طريق جريان گاز برق توليد مي‌شود. از سوي ديگر برق حاصل در شبکه داخلي نيروگاه تزريق و مصرف مي‌شود و به شبکه سراسري متصل نيست.

سخنگوي صنعت برق با تاکيد بر اينکه در سه نيروگاه رامين اهواز، نکا و شهيدمنتظري تجهيزات مربوطه نصب شده است، گفت: در اين سه نيروگاه بين 30 تا 40 مگاوات ظرفيت توليد برق از توربين انبساطي وجود دارد که در اين مرحله 15 مگاوات براي رمز ارز در نظر گرفته شده است.

وي تاکيد کرد: در اين مرحله آگهي مزايده فروش برق حاصل از توليد توربين‌هاي انبساطي نيروگاه‌هاي رامين اهواز و شهيدمنتظري براي استخراج رمز ارزها در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونيکي دولت) به نشاني www.setadiran.ir منتشر شده است و آگهي مزايده مربوط به نيروگاه نکا نيز اواخر هفته جاري منتشر مي‌شود.

سخنگوي صنعت برق اضافه کرد: آخرين مهلت براي حضور در مناقصه نيروگاه رامين چهاردهم مهرماه و مناقصه نيروگاه شهيدمنتظري نيز بيستم مهرماه خواهد بود.

رجبي مشهدي خاطرنشان کرد: درصدديم که درآمد حاصل از اين بخش در جهت نوسازي و بهسازي نيروگاه‌ها مورد استفاده قرار گيرد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم